Home » Regnskap » D » Distribusjonsnett

Distribusjonsnett

De mellomledd et foretak benytter seg av til distribusjon av sine produkter.

Nærmere forklart. Varer produseres i flere land og i mange forskjellige regioner. For å kunne bringe varene fra produsenter over hele verden til kunder som også befinner seg over hele verden, trenger en distributører.

Distributører kan deles inn i flere kategorier. De som frakter varepartier mellom forskjellige land, kalles ofte for importører eller eksportører. Mens de som frakter varer innand i de enkelte landene kalles grossister eller distributører.

Distribusjonsnett

Distribusjonsnettet er omlastningsplasser hvor distributører kan fordele fordenselsen inn i større eller mindre kvanta, for så å bringe det videre til neste ledd.