Home » Regnskap » D » Distribusjonskostnader

Distribusjonskostnader

Kostnader ved fordeling av varer eller tjenester, enten fra et omsetningsledd til neste elelr fra første til siste ledd.

Nærmere forklart. Varer produseres i flere land og i mange forskjellige regioner. For å kunne bringe varene fra produsenter over hele verden til kunder som også befinner seg over hele verden, trenger en distributører.

Distributører kan deles inn i flere kategorier. De som frakter varepartier mellom forskjellige land, kalles ofte for importører eller eksportører. Mens de som frakter varer innand i de enkelte landene kalles grossister eller distributører.

Distribusjonskostnad

Kostnadene for å distribuere varer fra punkt A til punkt B, blir lagt på mottaker på punkt B. På denne måten vil kostnadene for distribusjonen alltid bli lagt til sluttbruker (kunden).