Home » Regnskap » D » Distribusjonskjede

Distribusjonskjede

Det er de ledd som deltar i fordelingen av varer eller tjenester fra produsent til endelig forbruker.

Nærmere forklart. Varer produseres i flere land og i mange forskjellige regioner. For å kunne bringe varene fra produsenter over hele verden til kunder som også befinner seg over hele verden, trenger en distributører.

Distributører kan deles inn i flere kategorier. De som frakter varepartier mellom forskjellige land, kalles ofte for importører eller eksportører. Mens de som frakter varer innand i de enkelte landene kalles grossister eller distributører.

Distribusjonskjede