Home » Regnskap » D » Distribusjon

Distribusjon

Fordeling, spredning av varer fra produsent til endelig forbruker, eventuelt over mellomledd. Distribusjon kan være ekslusiv (enerett for et bestemt geografisk område), selektiv (utvalgt) eller massedistribusjon.

Nærmere forklart. Varer produseres i flere land og i mange forskjellige regioner. For å kunne bringe varene fra produsenter over hele verden til kunder som også befinner seg over hele verden, trenger en distributører.

Distributører kan deles inn i flere kategorier. De som frakter varepartier mellom forskjellige land, kalles ofte for importører eller eksportører. Mens de som frakter varer innand i de enkelte landene kalles grossister eller distributører.

Distribusjon