Home » Regnskap » D » Diskontuerlige kostnadstyper

Diskontuerlige kostnadstyper

Vil si alle faste kostnader.

Nærmere forklart. Diskontinuerlig kostnad

Normalt vil andelen faste kostnader synke med produksjonen. Husleie (som en av de faste kostnadene) fordelt på flere og flere enheter vil bli mindre per enhet når produksjonen øker.

Diskontinuerlig bevegelse er i mattematikken kjent som en bevegelse som brytes. På denne måten kan en forstå diskontinuerlige kostnader som faste kostnader som øker usymmetrisk med produksjonen. Lønnskostnadene blir forholdsvis større ved økt produksjon, ettersom man må ansette flere eller betale overtid for å kunne nå de oppsatte produksjonvolumene.

Dermed hopper faste kostnader til et nytt nivå og andelen faste kostnader per produsert enhet øker.