Home » Regnskap » D » Diskonteringsrente

Diskonteringsrente

Minstekrav til forventet prosentvis avkastning i et prosjekt. Kalles også kapitalkostnad.

Nærmere forklart. Ethvert prosjekt som skal analyseres må konkurrere med alternativ rente (f.eks. bankrente). Dersom investering i et prosjekt i egen regi ikke gir bedre avkastning enn det en kan oppnå med å plassere pengene sikekrt i banken, hvorfor skulle en da gjennomføre investeringen?

Dermed vil dikonteringsrenten som brukes i nåverdianalyse alltid måtte settes høyere enn den renten en kan få i f.eks. bank. Ellers vil investeringen føre til et reelt pengetap for bedriften.

Spørsmålet som en stiller seg er rett og slett om en selv er i stand til å skape bedre avkastning for egne midler, enn det banken er.