Home » Regnskap » D » Diskonteringsmetoder

Diskonteringsmetoder

Ved investeirngskalkyler, også benevnet som kapitalverdimetode eller nåverdimetode. Går ut på å omregne inn- og utbetalinger ved en investering på ulike tidspunkter til verdier på kalkyletidspunktet med en rentefot eller kalkylrente.

Nærmere forklart. Nåverdi av kontantstrøm

Beregning av nåverdien av en investering, er å forstå hva en fremtidig investering vil koste i dagens pengeverdi.

Man vet at for å tjene penger, må en investere i nytt produksjonsutstyr, ny teknologi, nye produkter eller ny infraktruktur. Men vil denne investeringen faktisk føre til at en tjener penger etter at investeringen er gjort? Det er dette diskonteringsmetoden, kapitalverdimetoden eller nåverdimetoden skal hjelpe å avklare.

Diskonteringsmetoden kan brukes på alle fremtidige investeringer, enten det er personlig sparing, investering i bolig, bil, produksjonsutstyr osv. Formelen (som det finnes flere versjoner av) viser hvor mye penger som må sette til side i dag, for å oppnå ønsket resultat en gang i fremtiden.