Home » Regnskap » D » Diskonteringskreditt

Diskonteringskreditt

En kredittavtale som en bedrift har med et kredittinstitutt om at dette diskonterer kundeveksler og/ eller fakturaer for bedriften. Diskonteringskreditten er som regel begrenset til et avtalt maksimumsbeløp. Ved diskontering av fakturaer diskonteres bare til en viss prosentsats av de enkelte fakturabeløp, og kredittinstituttet overtar samtidig inkassoen av fakturaene. Restbeløpet blir gjort opp etter hel innfrielse fra kundene.

Nærmere forklart.

Den mest vanlige diskonteringkreditten finner en i varehandelen. Her tilbys en alt fra betalingsutsettelse til abonnmentsordninger på kjøp av forbruksprodukter. Fordringen blir overført til en bank som tar hånd av den videre behandlingen av kreditten en innvikges.

Banken overfører en del av beløpet direkte til butikken, og resterende når avtalen er avsluttet.

Det viktigste for en forbruker å huske på, er at all forbrukskreditt er dyr. Den har rente mellom 18 % og 34 % som standard, med noen kreditter som godt overstiger 34 %.