Home » Regnskap » D » Direkteinvestering

Direkteinvestering

En investering i et enkeltstående objekt hvis formål er å eie, drive og utvikle dette best mulig. Selskapet har følgelig ingen ansatte og kjøper tjenester eksternt. Vanligvis har selskapet en begrenset levetid.

Nærmere forklart. Utenlandske direkteinvesteringer (engelsk: foreign direct investments, FDI) er enkeltpersoners eller juridiske personers direkte investeringer i produksjon eller forretningsdrift i utlandet. Investeringer omfatter i denne sammenhengen både oppkjøp av utenlandsk virksomhet og ekspansjon av egen virksomhet.

Utenlandske direkteinvesteringer omfatter ikke kjøp av hverken aksjer eller obligasjoner i seg selv. Mer spesifikt har OECD og IMF avgrenset direkteinvesteringer ved oppkjøp til tilfeller der den utenlandske investoren eier 10 % eller mer av aksjene som gir administrative rettigheter i virksomheten. Definisjonen innbefatter også tilfeller der investoren eier mindre enn 10 %, men likevel innehar en utøvende rolle i eierstyringen. En slik utøvende rolle karakteriseres ikke nødvendigvis av noen absolutt kontroll, men at eieren kan påvirke virksomhetsledelsen. Det internasjonale pengefondet anser slike investeringer som investeringer gjort med sikte på å oppnå varig innpass i en virksomhet som operer utenfor økonomien til investoren. Investeringsmidler som kan klassifiseres som utenlandske direkteinvesteringer inkluderer derfor innskudd av egenkapital, reinvesteringer av utbytte fra virksomheten, samt tildeling av kortsiktige og langsiktige lån mellom morselskap og datterselskap.

Referanse: Wikipedia