Home » Regnskap » D » Direkte kostnadssted

Direkte kostnadssted

Kostnadssteder hvis kostnader kan fordeles direkte til kostnadsbærere uten fordeling via andre kostnadssteder.

Nærmere forklart. Tenk deg et samlebånd på en bilfabrikk. Det hele starter med å forme karrosseriet for deretter å bli videresendt nedover samlebåndet for montering av motor, vinduer, eleltronikk osv.

Her vil hver enkelt stasjon på samlebåndet kunne utgjøre individuelle kostnadssted, for på den måten å kunne identifisere hvilke områder av produksjonen som koster mer enn de andre.

Samtidig vil hvert kostnadssted på samlebådet også ha en utviklingsavdeling som skal se på hvordan neste bilmodell skal se ut. Hva som gir den beste modellen for billigst mulig produksjonskostnad.