Home » Regnskap » D » Direkte kostnader

Direkte kostnader

Direkte kostnader er kostnader som kan knyttes direkte til en vare eller tjeneste. Prisen på en hotellovernatting, prisen på en bil, timelønnen som betales for arbeidskraft osv.

Nærmere forklart. Direkte kostnader er kostnader som en kan se, enten av oppdaterte prislister eller fra et oppdatert regnskap. Lønn per time, husleie per måned, strøm siste året osv.

Om en skal knytte direkte kostnader til et produkt, bruker en faktorberegning. Dersom produktet er ansett som hovedprodukt, vil det være naturlig at det tar ansvar for mer av de direkte kostnadene enn et tilleggsprodukt vil måtte gjøre.

Direkte kostnader knyttes således direkte til produksjon av varen eller tjenesten.