Home » Regnskap » D » Direkte kalkyle

Direkte kalkyle

Regner bare med direkte kostnader. Dekningsbidraget må være så stort at det minst dekker den variable del av de indirekte kostnadene.

Nærmere forklart. Selvkostkalkyle

Direkte kalkyle tar med seg direkte materialkost og direkte lønn.

Dermed må kalkylen også ta høyde for indirekte kostnader som på kalkyletidspunktet er ukjent. Dette gjøres ved at den direkte kalkylen påplusses med en prosentmargin som skal gå til å dekke ukjente kostnader.

Direkte kalkyle er ikke lengre allment benyttet, da selvkostkalkylen gir et mye bedre bilde av forventet kostnader og inntjening på prosjekter.