Home » Regnskap » D » Direkte avskriving

Direkte avskriving

Det er direkte avskrivning når kontoen viser anskaffelsesverdien og fraturkne akkumulerte (summen av tidligere og nåværende) avskrivninger på aktivasiden.

Nærmere forklart. Når man kjøper en bil som skal brukes i næring, kan man opprette en egen konto for nettopp denne bilen i hovedboken. Her fører man først inn kjøpesummen, som en debetpostering.

Deretter krediterer man kontoen hver gang en beregner avskrivningen av kjøretøyet, enten om en følger lineær eller skattemessig avskrivning.

Konto Dato Tekst Debet Kredit 2380 27.1.xx Kjøp varebil 250 000 1250 27.1.xx Kjøp varebil 250 000 1250 31.12.xx Avskriving 50 000 6020 31,12,xx Avskriving varebil 50 000

Direkte avskriving vil fordre at det opprettes en avskrivningskonto per eiendel.