Home » Regnskap » D » Differensiert massetilvirkning

Differensiert massetilvirkning

Tilvirkning av de enkelte produktene i stort antall, men alle produktene er varianter av det samme hovedprodukt. Det motsatte av individuell tilvirkning.

Nærmere forklart. Et godt eksempel på differensiert massetilvirkning er blyanter. Blyanter kommer i mange forskjellige formater, størrelser og farger. Men hvor alle har det til felles at de bruker samme kjerne, bly, som gir den sin spesielle egenskap at den kan skrive på nesten alt av material.

Differensiert massetilvirkning