Home » Regnskap » D » Differensialtoll

Differensialtoll

Forskjellige tollsatser for samme vare avhengig av befrakterens nasjonalitet.

Nærmere forklart. Med “tollsatsene” menes tollsatsene i Stortingets vedtak om toll, dvs. både de ordinære satser og preferansetollsatsene. Videre omfattes tollsatser som endres ved forvaltningsvedtak som ledd i forvaltningen av tollvernet. Dette vil ofte være tollsatser som endres under budsjettåret.

Plikten til kunngjøring omhandler også tildeling av importrettigheter i form av tollkvoteandeler, enten ved auksjon eller på annen måte. Forvaltningen er pålagt en plikt til å kunngjøre nye eller endrede tariffoppdelinger i tolltariffen.

Du finner tolltariffen her!

Referanse: Tolletaten