Home » Regnskap » D » Differansekostnad

Differansekostnad

Økningen i totale kostnader idet produksjonsmengden økes med et "sprang", f.eks fra 100 til 200 enheter.

Nærmere forklart. Differansekostnad er økningen i de totale kostnadene etterhvert som produksjonsmengden øker med bestemte intervall. Se nedenfor hvordan en beregner enhetskostnader.

Differanseenhetskostnaden er definert som den gjennomsnittlige kostnadsøkningen per enhet som bedriften får ved å øke produksjonen med en gitt mengde. Alt jeg har av informasjon er priser, differanseenhetskostnader og etterspurt mengde. Hvordan kan jeg ut fra det lille der finne: – totale kostnader.

Totale enhetskostnader

Variable enhetskostnader

Faste enhetskostnader

Differanseenhetskostnader

Differanseenhetskostnaden er gjennomsnittlig kostnadsøkning i intervallet når produksjonen øker fra 2 000 til 3 000 enheter. Differanseenhetsinntekt er bedriftens gjennomsnittlige inntektsøkning per enhet når den øker salget med en viss ekstra mengde. Husk at differansekostnadene og differanseenhetskostnad-ene avsettes mellom to nivåer, da de viser kostnads endringen fra et nivå til det neste.

Differanseenhetskostnad (DEK) er den gjennomsnitt-lige merkostnad pr enhet bedriften får ved å øke produksjonen med en viss mende. I praktisk økonomi har disse liten betydning. Differanseenhetskostnad og differanseenhetsinntekt beregnes og plottes derfor inn i grafen i intervallet mellom to mengder i tabellen, her mellom 200 og 600. Sum enhetskostnader blir høyere, mens differanseenhetskostnaden blir upåvirket. Kostnadsoptimum vil derfor inntreffe opp.

Referanse: Familie hjørnet