Home » Regnskap » D » Differansekontantstrøm

Differansekontantstrøm

Viser forskjellen mellom kontantstrømmene for to gjensidig utelukkende prosjekter.

Nærmere forklart. Kontantstrøm er forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger for en virksomhet i en gitt regnskapsperiode. Kontantstrøm er differansen mellom virksomhetens innbetalinger og utbetalinger i en bestemt tidsperiode.

Differansekontantstrøm kan forklares med to invidiuelle flyruter, for å se hvilken av disse som er mest lønnsomme. Eventuelt også to forskjellige avganger fra samme flyplass til samme bestemmelsessted.