Home » Regnskap » D » Differanseenhetskostnad

Differanseenhetskostnad

Økningen i totale kostnader idet produksjonsmengden økes med et "sprang", f.eks fra 100 til 200 enheter, dividert på økningen i produksjonsmengde; f.eks 100 enheter. Kan benyttes som tilnærming til grensekostnad.

Nærmere forklart. Differanseenhetskostnaden er definert som den gjennomsnittlige kostnadsøkningen per enhet som bedriften får ved å øke produksjonen med en gitt mengde. Alt jeg har av informasjon er priser, differanseenhetskostnader og etterspurt mengde. Hvordan kan jeg ut fra det lille der finne: – totale kostnader.

Totale enhetskostnader

Variable enhetskostnader

Faste enhetskostnader

Differanseenhetskostnader

Differanseenhetskostnaden er gjennomsnittlig kostnadsøkning i intervallet. Når produksjonen øker fra 2 000 til 3 000 enheter, blir differanseenhetskostnaden:. Differanseenhetsinntekt er bedriftens gjennomsnittlige inntektsøkning per enhet når den øker salget med en viss ekstra mengde. Husk at differansekostnadene og differanseenhetskostnadene avsettes mellom to nivåer, da de viser kostnads endringen fra et nivå til det neste.

Differanseenhetskostnad (DEK) er den gjennomsnittlige merkostnad pr enhet bedriften får ved å øke produksjonen med en viss mende. I praktisk økonomi har disse liten betydning. Differanseenhetskostnad og differanseenhetsinntekt beregnes og plottes derfor inn i grafen i intervallet mellom to mengder i tabellen, her mellom 200 og 600. Sum enhetskostnader blir høyere, mens differanseenhetskostnaden blir upåvirket. Kostnadsoptimum vil derfor inntreffe opp.

Referanse: Familie hjørnet