Home » Regnskap » D » Differanseenhetsinntekt

Differanseenhetsinntekt

Gjennomsnittlig inntektsøkning per enhet for en viss økning av omsetningen.

Nærmere forklart. Differanseenhetsinntekt

Differanseinntekten regnes ut ved at en tar inntekt ved gammel produksjon minus inntekt ved ny produksjon.

Differanseinntekt

Når man deler denne på antall enheter som produseres får man differanseenhetsinntekt. Så lenge denne er positiv, er det mulig å senke prisen per enhet frem til krysningspunket mellom pris og antall enheter.

Antall Pris Inntekt DI DEI 100 80 8 000 200 60 12 000 4 0000 40 300 40 12 000 0 0

En ser at ved en produksjon på 300 enheter, vil differanseenhetsinntekten være lik null.