Home » Regnskap » D » Differansebidrag

Differansebidrag

Eller differansedekningsbidrag: Økning av dekningsbidrag ved en viss økning av omsetning/ inntekten minus en tilsvarende økning av de variable kostnadene.

Nærmere forklart.

Differansedekningsbidraget kommer frem ved at en kutter de totale variable kostnadene for den varen eller tjenesten en beregner dekningsbidrag på.

Variable kostnader kan reduseres ved at en øker mengden som kjøpes inn for videresalg, og dermed oppnår bedre innkjøpsrabatter. Det kan også forekomme at en får til en bedre fraktordning, slik at fraktprisen fra produsent/ distributør til utsalgssted blir mindre. Eller det kan forekomme at den genrelle prisen (etterspørselen) øker for det aktuelle produktet/ tjenesten.

Differansedekningsbidraget blir da forskjellen på det allerede kalkulerte dekningsbidraget og differansen etter at variable kostnader og/ eller salgsprisen er endret.