Home » Regnskap » D » Detaljhandelstruktur – determinanter

Detaljhandelstruktur – determinanter

Etterspørselsfaktorer, kostnadsfaktorer, tekniske faktorer, etisk-juridisk faktorer, leverandørfaktorer.

Nærmere forklart. Faktor som bestemmer et forløp, en synsmåte e.l. Betydningen av determinanter i økonomien er å se på hvilke faktorer som kan påvirke andre faktorer i økonomien.

Med lav tilgang på arbeidskraft (lav ledighet), vil etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft kunne medføre at prisen (lønnen som må betales den enkelte) øker. Den motsatte effekten får vi når det er overskudd på arbeidskraft innen en region.

Dermed vil determinanter i økonomien være faktorer som direkte eller indirekte påvirker andre faktorer i økonomien. totalt kan man si at det finne 245 ukjente faktorer i økonomien som alle har mulighet til å påvirke hvordan verdensøkonomien utvikler seg.