Home » Regnskap » D » Detaljist

Detaljist

Handelsforetak som i eget navn og for egen regning kjøper og selger varer direkte til forbrukere på forbruker/ konsumentmarkedet. På distribusjonsveien står detaljistene mellom grossistene og forbrukerne/ konsumentene. En detaljist holder som regel lager.

Nærmere forklart. En forretning som f.eks. maleforretning er en typisk detaljist.

Detaljhandel er en betegnelse for salg av varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningsbehov direkte til forbrukere eller husholdninger, i motsetning til grossisthandel. Detaljhandel er en vanlig distribusjonsform innen en rekke forskjellig bransjer og handelen med dagligvarer er størst, tett fulgt av bilbransjen.

I dag lokaliseres detaljhandelsbutikker typisk til kjøpesentre siden hver enkelt virksomhet gjerne er liten. Det innebærer at de menneskelige, økonomiske og markedføringsmessige ressursene er begrensede. Omtrent tre fjerdedeler av detaljhandelsbedriftene har for eksempel færre enn fem ansatte. Svært mange av forretningene er enkeltpersonforetak, men aksjeselskapsformen er etter hvert blitt en mer alminnelig organisasjonform. Samvirkeformen er en eierform som er i bruk for virksomheter tilknyttet Forbrukersamvirket.

Referanse: Wikipedia