Home » Regnskap » D » Desinvestering

Desinvestering

Kapitalfrigjøring ved inntekt som følge av salg av produktene. Kan følge avskrivningene eller skje hurtigere, respektivt langsommere, enn disse.

Nærmere forklart. Desinvestering, frigjøring av kapital som er bundet i varige hjelpemidler som driftsbygninger, maskiner og liknende ved å innregne en forholdsmessig del av kapitalbeløpet i prisen på de produkter eller ytelser som vedkommende hjelpemiddel har vært anvendt for. Dette skjer i kalkulasjonen gjennom avskrivning.