Home » Regnskap » D » Depresering av kapital

Depresering av kapital

Reduksjon i verdi av kapitalutstyr på grunn av slitasje og elde.

Nærmere forklart. Skigardsvisa første vers av Stanley Jacobsen, går slik;

Heilt innåt skogen står det ein skigard, mosegrodd og grå.

Han er nedfalls og søkk isaman,

men som eit minnesmerke der han står,

Ein gong var dette et viktig stengsel som verna åkeren mot krøttefot.

Men en skigard kan ‘kje vara evig, veit du, kan aldri vara evig.

Alt eldes og i regnskapsmessig sammenheng vil en da også måtte skrive ned verdien på de investeringene en har, enten det er langsiktige eiendeler eller kortsitikge fordringer. Dette for at balansen hele tiden skal vise et mest mulig rettvisende bilde av bedriftens økonomiske situasjon.

Depresering av kapital er rett og slett en prosentvis nedskriving av verdien på kapitalsutstyr, slik at disse til slutt står uten noen reell salgsverdi. Nedskrivingen starter med innkjøpspris og reduseres med noen prosent hvert år, frem til verdien er lik null.

Det har ingen ting å si om kapitalutstyret selges for mer enn null kroner på et senere tidspunkt. Men så lenge en ikke kan definere en markedspris, vil deprisering av kapital være det nærmeste en kan komme til et akseptert svar på reell verdi.