Home » Regnskap » D » Deponere

Deponere

Overgivelse av noe til forvaring hos en annen. Også; stille som sikkerhet.

Nærmere forklart. Innen varehandel og da spesielt klesforretninger er det vanlig at en kan deponere på et plagg for å ta dette med seg hjem og prøve det. I dette tilfellet avtaler en med forretningen at de tar vare på salgsbeløpet inntil videre, slik at kunden kan få prøve plagget hjemme hos seg selv.

Andre former for deponering er f.eks. deposium på leie, som oppbevares på en sperret konto i bank inntil leieforholdet opphører. Depositumet vil i denne sammenhengen være en forsikring for utleier om at utleieobjektet leveres tilbake i den stand det ble overlevert leietaker.

Les mer om deponiering i Store Norske Leksikon.