Home » Regnskap » D » Delmarked

Delmarked

Del av et marked som er tilgjengelig for de enkelte markedsdeltakere på grunn av regional spredning og tidsbegrensning.

Nærmere forklart. Segmentering er en markedsstrategi som går ut på å dele et marked i delmarkeder av forbrukere som har felles behov og prioriteringer for så å utvikle og implementere strategier for kommunikasjon og påvirkning.

Et markedssegment består av en kundegruppe der kundene har omtrent de samme behovene. Man retter markedsføringen mot segmentet. Man deler gjerne inn i:

Geografiske kriterier Demografiske kriterier (alder/kjønn/inntekt) Psykografiske kriterier (utadvent, innadvent, initiativrik, impulsiv, ledertype, maskulin, feminin osv.) Livsstilkriterier (om man er aktiv i idrett, politisk engasjert, engasjert i foreningsliv etc.) Kriterier for effektiv segmentering:

Identifiserbart – hvem er målgruppen? Størrelsesmessig tilstrekkelig – er målgruppen stor nok? Stabil – vil målgruppen bestå over tid? Tilgjengelig – kan målgruppen nås? Respons på marketing – differensierer på de forhold til markedsføringsoppgavene står ovenfor Referanse: Wikipedia