Home » Regnskap » D » Delkrederfond

Delkrederfond

Et uekte fond. Fondets formål er å være en korrigeringspost på passivasiden i status/ balansen til verdien av debitorer på aktivasiden.

Nærmere forklart. Det vil alltid råde usikkerhet rundt fordringer som et selskap har mot sine kunder. På samme måte vil det være usikkerhet rundt en kontrakt som et anleggsfirma har.

Delkrederforndet skal bygge opp rundt denne usikkerhet og være en justerende faktor i de usikre beregningene som ligger til grunn for den daglige driften av selskapet.

Vil kundene betale sine fordringer, og når vil de betale sine fordringer?

Delkrederfondet er således ikke et reelt fond, men tilbakeholdt overskudd i påvente av fremtidige tap. Dersom dette fremtidige tapet ikke skulle finne sted, kan en ved senere årsavslutning velge å redusere fondet.