Home » Regnskap » D » Delkredere

Delkredere

Vil si at f.eks. en kommisjonær eller agent stiller seg ansvarlig for inngang av betaling til hovedmannen for salgsbeløpet. Ved manglende betaling fra debitor må den som har påtatt seg delkredere betale til hovedmannen.

Nærmere forklart. Delkredere, på tro og love, overtagelse av garanti for at en annen oppfyller sine forpliktelser. Uttrykket brukes særlig om at en mellommann overfor den egentlige selger overtar ansvaret for at kjøperen betaler kjøpesummen i rette tid.

Ett eksempel på delkreditering vil kunne være når en kjøper en bolig. Da stiller megleren seg ansvarlig for at kjøper har de midlene som selger har gitt sitt samtykke til at boligen kan selges for.