Home » Regnskap » D » Delbudsjett

Delbudsjett

Budsjett for en del av selskapet eller for en bestemt funksjon innen en bedrift.

Nærmere forklart. I større foretak vil det være behov for individuelle budsjett for hver avdeling. Delbudsjettene blir da utarbeidet av den operative avdelingen (avdelingen som er ansvarlig for den daglige driften), og så satt sammen til et helhetlig budsjett av selskapets ledelse.

Delbudsjett har sine fordeler, fordi man kan gå direkte på driften i den aktuelle avdelingen eller divisjon og se hvilke forbedringer som skal gjøres.

Dersom man bare brukte ett budsjett for hele konsernet, ville det være vanskelig å identifisere hvor det skulle strammes inn for at budsjettet skulle gå i balanse. Legg merke til at korrigerende virkemidler bare kommer til uttrykk i de tilfellene budsjettet viser et negativt avvik i forhold til reelle regnskapstall. I de tilfellene hvor reelt salg er høyere enn budsjettert salg, vil ledelsen som oftest være veldig fornøyd.

De aller viktigste med ethvert budsjett, er at likviditeten er god, altså evnen til å kunne betale sine forpliktelser.