Home » Regnskap » D » Dekningsunderskudd

Dekningsunderskudd

Fremkommer når de påløpne kostnadene for en periode overstiger de kalkulerte kostnadene. Det samme som underdekning.

Nærmere forklart. Brukt bl.a. ved innkalkulering av faste kostnader ved selvkostmetoden. Dersom reell kapasitetsutnyttelse er lavere enn det som er lagt til grunn (budsjettert) ved innkalkulering av faste kostnader, har vi en underdekning.

Selvkostkalkyle

Indirekte kostnader i tilvirkningen er de administrative (faste kostnadene) som en kalkulerer inn som en del av tilvirkningskostnadene ved produksjon.