Home » Regnskap » D » Dekningsdifferanse

Dekningsdifferanse

Forskjellen mellom virkelige og kalkulerte kostnader. Se også overdekning og underdekning.

Nærmere forklart. Avvik mellom de faktisk påløpte og innkalkulerte indirekte variable kostnader betegnes dekningsdifferanse.

Når en planlegger en produksjon kalkulerer en med en prosentsats av indirekte variable kostnader. Men så er det slik at indirekte variable kostnader kan både stige og synke i takt med den generelle etterspørselen etter f.eks. råvarer.

Ta prisen på reker. Disse varierer i takt med både etterspørsel og tilgangen på reker. Dersom tilgangen er god, mens etterspørselen er mindre god, vil prisen gå ned. I motsatt tilfelle vil prisen gå opp.

Det er først når produksjonen av varer og tjenester kommer i gang, at vi har mulighet til å avdekke om det er en reell dekningsdifferanse mellom kalkulerte indirekte kostnader og virkelige indirekte kostnader.