Home » Regnskap » D » Degressiv kostnad

Degressiv kostnad

En kostnad kalles degressiv eller underproposjonal når forholdvis økning i variable totalkostnader er mindre enn forholdsvis økning i produksjonsmengde. Det motsatt av progressive eller overproposjonale kostnader.

Nærmere forklart. Kostnader

Når en serieproduserer (f.eks. T-skjorter) vil de variable kostnadene per T-skjorte synke etterhvert som en øker antall frem til et visst nivå.

Nivået bestemmes av om en må kjøpe inn nye maskiner for å videre øke produksjonen, eller ansette nye medarbeider som skal inngå i selve produksjonen.

Når en investerer i en ny maskin som har en kapasitet på f.eks. 1 000 skjorter, men bare benytter denne til å produsere ett hundre, vil hver nye produksjon av T-skjorter innebære en progressiv kostnad.