Home » Regnskap » D » Degressiv skatt

Degressiv skatt

Skatt i prosent av skatteobjektets verdi avtar med denne verdien, det vil si skattesatsen blir lavere jo større skatteobjektet er.

Nærmere forklart. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere “toppskatt” på høye inntekter.

Trinn Inntekt Trinnskatt 0 Inntekten mellom 0 – 174 500 kroner Ingen 1 Inntekten mellom 174 500 – 245 650 kroner 1,9 % 2 Inntekten mellom 245 650 – 617 500 kroner 4,2 % 3 Inntekten mellom 617 500 – 964 800 kroner 13,2 % 4 Inntekten over 964 800 kroner 16,2 %

Degressiv i denne betydningen vil si at det er mindre beløp som blir skattelagt i de forskjellige trinnene, frem til en når en viss grense.

Trinnskatten kommer i tillegg til vanlig skatt på personinntekt som er på 22 % for 2019.

Med hensyn til formueskatt er denne også per definisjon degressiv, da den ikke følger markedsprisingen på verdiobjektet.