Home » Regnskap » D » Debitor

Debitor

En som du eller bedriften har utestående fordringer mot, som skylder deg eller bedriften penger. Det motsatte av kreditor.

I regnskapssammenheng krediterer man egne bankkonti for inntekter, slik at banken kan debitere disse i sine regnskapsbøker når en setter disse inn i banken. Dette fordi du eller din bedrift er en debitor ovenfor banken på egne innskudd.

Nærmere forklart. Debitor betyr det samme som skyldner, det vil si en som er forpliktet av et krav. Debitor brukes oftest for å betegne den som skylder et pengebeløp, men begrepet brukes tilsvarende der man skylder noe annet, for eksempel et parti varer. I slike tilfeller betegnes man gjerne realdebitor.

Referanse: Wikipedia