Home » Regnskap » D » Debitmora

Debitmora

Vil si at debitor forhaler eller utsetter betaling av en forfallen fordring.

Nærmere forklart. Dersom en bedrift har problemer med å betale regninger på forfall, kan den velge å utsette betaling av enkelte regninger mot et purregebyr fra utsteder. En debitomora er et relativt ubenyttet begrep i dag, men betegner som sagt en regning som ikke blir betalt på forfallsdagen, men ved en senere anledning.