Home » Regnskap » D » Debet

Debet

Venstre side av en konto.

Nærmere forklart. Regnskapet består av åtte kontoklasser, hvor kontoklasse 3 er inntekter fra salg mv. Denne kontoklassen har i all hovedsak kreditpostering, altså på høyre side av en T-konto.

T-konto

Kontogruppe 4,5,6 og 7 består i all hovedsak av debetkontoer, da disse viser hvilke utgifter bedriften har hatt i tilknytning til driften.

Summen av debet + kredit skal alltid bli null.

Da viser en hvor pengene kommer fra, og hva de er benyttet til.