Home » Regnskap » D » Datterselskap

Datterselskap

Et selskap kalles datterselskap når størstedelen av dets kapital (aksjekapital) eies av et annet selskap.

Nærmere forklart. Et datterselskap er innen selskapsretten et selskap som er stiftet, eid og/eller kontrollert av et annet selskap («morselskapet»). Morselskapet, eller holdingselskapet, eier en del av aksjekapitalen, normalt over 50 %, så holdingselskapet kan sikre en bestemmende innflytelse over datterselskapet. Selskapene kan, men trenger ikke, inngå i et konsern. Når et morselskap har flere datterselskaper, omtales disse innbyrdes som «søsterselskaper».

Et eksempel er det kjente morselskapet Tryg Forsikring. Under Tryg Forsikring finner man datterselskapet Enter Forsikring. Til tross for at de begge er innenfor forsikringsbransjen, har Enter Forsikring hovedsakelig fokus på, og har spesialisert seg på, bilforsikring. På denne måten kan man gjennom et datterselskap utvide sitt sortiment, men samtidig bevare sine gamle kunder.

Referanse: Wikipedia