Home » Regnskap » D » Dagveksel

Dagveksel

Veksel som forfaller til betaling på en bestemt dag.

Nærmere forklart. En kjøpskontrakt hvor en forplikter seg til å betale for varen eller tjenesten ved levering er en typisk veksel. Når en handler på kreditt, vil kredittiden (tiden fra den fysiske handelen til betaling skal være foretatt) typisk være på 10 dager.

Likeledes vil det være for tollbehandling av varer. Her har en en dag på seg til å betale tollvekselen før varene kan tas ut av det tollfrie området og sendes videre til sitt endelige bestemmelsessted.

Dagveksel er dermed en veksel som angir nøyaktig tidspunkt for når betaling skal skje.