Home » Regnskap » D » Dagpenger

Dagpenger

Dagpenger utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget enten for siste kalenderår eller gjennomsnittet av 3 siste kalenderår. Dagpengegrunnlaget utgjør summen av ordinær lønn, dagpenger, sykepenger, fødsels- og adopsjonspenger. Utbetalt lønn fra arbeidsmarkedstiltakene lønnstilskudd og fra Arbeidsmarkedsbedrifter kan også inngå i dagpengegrunnlaget.

Eksempel: Dagpengegrunnlag = kr. 132.555,- gir 132.555,- x 0,0024 = 318,- pr. dag. Dagpengegrunnlag = kr. 530.222,- gir 530.220,- x 0,0024 = 1272,- pr. dag. Max dagpenger pr. dag er kr. 1272,- (6G).

Nærmere forklart. Dagpenger

Hvem kan få dagpenger? Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent) har redusert arbeidsinntekt har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 kroner i det siste avsluttede kalenderåret (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag er reell arbeidssøker er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge Les mer på NAV.