Home » Regnskap » D » Dagkursmetoden

Dagkursmetoden

Omregning av pengeposter i utlendask valuta til dagens kurs, jf. regnskapsloven § 5-9.

Nærmere forklart. Dagkursmetoden

Jamfør regnskapsloven § 5-9 skal en angi hvilken valuta en fører regnskapet i. Dersom en velger å føre regnskapet i norske kroner, skal alle transasksjoner som betales i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner den dagen transaksjonen blir registrert i regnskapet.

Dagskursen kan en finne på Norges Bank sine hjemmesider.