Home » Regnskap » D » Dagbok

Dagbok

Tidligere brukt betegnelse for en bokføringsjournal.

Nærmere forklart.

Før datamaskinen gjorde sin inntreden, ble regnskapet ført for hand. Dagboken var en bok med A3 papir og inneholdt kolonner for de forskjellige kontoene som ble benyttet.

Det var fra denne boken T-konto begrepet oppstod, siden hver konto var formet som en T.

Konto 3010 Salg D K

Dagboken fikk navnet sitt som følge av at den skulle oppdateres daglig (selv om det ikke nødvendigvis hendte hver dag), med transasjoner fra kassadagbok.

Dagboken hadde i tillegg til kontospesifikasjoner følgende kolonner;

Dato Tekst Bilagsnummer Selv i dag har dagboken beholdt sitt navn og betydning, selv om det du vil oppleve er at hele boken er lagt inn som et regnskapsprogram på datamaskinen.

I den forstand er dagboken selve hjertet i regnskapet. her føres alle detaljerte opplysninger som senere fremkommer i summert form i resultatregnskapet og balansen.