Home » Regnskap » C » Cif-kost

Cif-kost

Er lik fob-kost med tillegg av kostnader for frakt, transportassuranse, spedisjon o.a. som påløper ved forsendelse til mottaker, og som ikke skal betales av denne.

Nærmere forklart. Ex works Cif kost Risikoovergang når selgeren har stilt varen til kjøpers disposisjon, opplasting er kjøpers risiko og kostnad Free carriage Cif kost Risikoovergang når varen er levert til fraktfører utpekt av kjøper. Carriage paid to Cif kost

Riskoovergang når varen er levert til første fraktfører. Carriage and insurance paid to Cif kost Risikoovergang når varen er levert til første fraktfører. Delivered at place Cif kost Risikoovergang når varen er levert til første fraktfører, Delivered at terminal Cif kost Risikoovergang når varen er levert på avtalt sted, Delivered duty paid Cif kost Risikoovergang når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted i importlandet.