Home » Regnskap » C » Cedent

Cedent

Den som overdrar en fordring til en annen.

Nærmere forklart. Cedent (opprinnelig fra romerretten) er selgeren av en fordring. Dersom en kreditor selger en fordring (pengekrav) til en annen kreditor, utføres en «cesjon». Kjøperen av fordringen (den nye kreditoren) er «cesjonar».

Skyldneren kalles «debitor cessus», eller bare debitor eller cessus.

«Cedent» en er del av juridisk terminologi, og stammer fra romerretten. Begrepet benyttes i juridisk litteratur.

Referanse: Wikipedia