Home » Regnskap » B » Bytteverdi

Bytteverdi

Det et gode koster ved kjøp, eller hva man får for det ved salg. I økonomien tenker man som regel bare på bytteverdien i forbindelse med et godes verdi.

Nærmere forklart. Bytteverdi, den relative prisen som et gode kan byttes i et annet. Når varenes pris fastsettes i penger, vil en vares bytteverdi overfor en annen vare være uttrykt ved den relative pris, det vil si forholdet mellom de to prisene.

Om oksekjøtt koster 60 kr per kilo og kaffe 50 kr, vil bytteverdien av oksekjøtt i forhold til kaffe være 60:50 = 1,2, slik at man må oppgi 1,2 kilo kaffe for å bytte til seg én kilo oksekjøtt.

Hensikten med å regne priser i bytteverdi er at den er uavhengig av endringer i pengeverdi.

Referanse: Store Norske Leksikon