Home » Regnskap » B » Bundet kapital

Bundet kapital

Kapital som er bundet til bedriften, f.eks. grunnareal(er), bygning(er), produksjonsutstyr, transportutstyr.

Nærmere forklart. Når man investerer kapital i omløpsmidler, som for eksempel materialer og varer, blir det betegnet som kapitalbinding. Fordi man ikke får renter på kapital som er bundet opp, betegner man dette tapet av forrentning som en kostnad.

For å øke likviditeten til en bedrift slik at betalingsevnen forbedres, kan man redusere kapitalbindingen.

Referanse: Visma