Home » Regnskap » B » Bufferlager

Bufferlager

Et lager (beholdning) som skal brukes for å kunne levere når uberegnede økninger i etterspørselen inntrer.

Nærmere forklart. Bufferlager er viktig å ha for produsenter som leverer deler til f.eks. bilindustrien.

Bufferlager

Det kan hende at fabrikken må stenge ned i perioder for vedlikehold, at strømmen blir borte eller at andre naturkatastrofer hindrer dem i å produsere på full kapasitet.

Andre forhold kan være at bilprodusentene faktisk har fått større etterspørsel etter sine biler i en periode, og hvor bufferlageret må benyttes for å dekke den økte etterspørselen.

Dermed vil formålet med bufferlageret alltid være å sikre en stabil leveranse uanvhengig av hvilke faktorer som måtte spille inn.