Home » Regnskap » B » Budsjettsatsprinsipp (kalkyle)

Budsjettsatsprinsipp (kalkyle)

Et kalkyleprinsipp der kostnadene regnes ut ved å bruke budsjetterte kostnadssatser eller kostnadstilleggsprosenter som er basert på periodens budsjett.

Nærmere forklart. Grunnlaget for kalkyler er situasjonsbestemt. Det vil si at de hele tiden må ta i betratning hvilke interne og eksterne faktorer som kan ha avgjørende betydning for hvordan kalkylen sette opp.

Hva er en kalkyle? Vanligvis er formålet å finne kostnadene eller lønnsomheten knyttet til et delproblem før en beslutning treffes. Skal en blomsterbutikk satse kun på snittblomster eller skal den kombinere utvalget med potteplanter? Eller kanskje bare satse på potteplanter som kan greie seg utendørs.

Man kalkulerer i fremtiden og kontrollerer i ettertid, og variasjonsbredden i enhver kalkyle er nærmest uendelig.

Snittblomster alene – potteplanter alene – snittblomster og potteplanter osv.

Les mer om kalkyle her!