Home » Regnskap » B » Budsjetterte beløp

Budsjetterte beløp

De beløp man venter å få i en periode med hensyn til inntekt, kostnader, omsetning, produksjon o.l.

Nærmere forklart. Når man sette opp et budsjett, enten det er personlig, for et firma eller offentlig – kalkulerer en seg frem til hva som er mulig å få av inntekter.

Budsjettert beløp Bilde: Kultur i Nærøy

Som eksempel kan en se for seg en kino som har 200 seter. De budsjetterer med at filmen de setter opp vil ha 100 stykker som kommer på premiere på filmen. Hver av de besøkende betaler 150 kroner for å se filmen.

Det budsjetterte beløpet skal her virke som en motiverende faktor for at salgstemaet skal prøve å finne nettopp etthundre mennesker som er villig til å betale etthundreogfemti kroner for å se nettopp den filmen som er satt opp.