Home » Regnskap » B » Budsjetteringsmetoder

Budsjetteringsmetoder

Bygge-opp-metoden; det vil si et budsjett som er bygd opp fra delbudsjetter til et samlet budsjett.

Splitte-opp-metoden; det vil si et budsjett som går ut fra et samlet budsjett med fordeling på delbudsjetter.

Nærmere forklart. Budsjetteringsmetode Budsjetteringsmetode

Det er mange måter å sette sammen et budsjett på. Styret i bedriften kan be toppledelsen om å sette opp et totalbudsjett, som så brytes ned på forskjellige avdelinger.

Eller så kan toppledelsen be de forskjellige avdelingene sette opp egne budsjetter som så blir satt sammen til et totalbudsjett.