Home » Regnskap » B » Budsjett

Budsjett

Økonomisk plan for en kommende periode, uttrykt i kroner (eller annen valuta).

Budsjettet kan være finans-, drifts-, likviditets-, omsetnings-, kostnads-, investeringsbudsjett m.m. Innenfor budsjettering opereres det også med elastisk, fast og fleksible budsjett.

Nærmere forklart.

Et budsjett er et styringsdokument for såvel privatpersoner som for bedrifter, kommuner, fylkeskommunen og staten.

Formålet med budsjettet er å analysere tidligere års drift og se hvor en kan gjøre forbedringer slik at bedriften består også neste år.

Løsningen på et godt budsjett ligger ikke alltid i å minimere kostnader for å øke netto inntjening. Budsjettet er heller ikke et regnskap og det kan aldri spå framtiden. Derfor er det kun ment som en pekepinn på hvordan bedriftens ledelse ønsker at utviklingen skal gå gjennom året.

Det nytter heller ikke å legge mye energi i å utforme et driftsbudsjett, for så å glemme dette til neste gang det skal revideres. Budsjettet skal alltid avstemmes mot det virkelige regnskapet, og hvor det siste må reguleres i forhold til budsjettet. Aldri omvendt.

Men hva kan ikke budsjettet brukes til?

Jo, det kan ikke spå om markedsutviklingen generelt. Det kan ikke forutse om noen av arbeidstakerne velger å bytte jobb. Det kan ikke forutse uforutsette utgifter med produksjonen. Det kan heller ikke spå om renteendringer på lån. Eller skiftenede kjøpsmønstre hos forbrukerne. Derfor er det alltid viktig å utarbeide et likviditetsbudsjett som viser nøyaktig hvor mye ledig kapital bedriften har mulighet til å opparbeide seg dersom budsjettet skulle stemme sånn noenlunde.